Sevgili Peygamberimizin evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da Cehennem’den kurtuluştur diye tarif buyurarak bizleri müjdelediği, Ramazan ayının son günlerindeyiz. Hiç şüphesiz Ramazan, başından sonuna kadar rahmet, fazilet, bereket ve güzelliklerle dolu bir ay. Ancak Ramazan ayının bu son günleri diğer günlerden farklı olarak bir takım özellikler taşımaktadır. Nitekim Rasülullah Efendimizin bu günlerde ibadetini yoğunlaştırdığı, adeta bütün zamanını ibadetle geçirdiğini, itikaf denilen bir inziva hayatı yaşadığını görüyoruz. Ramazan’ın bu son günlerinin en önemli özelliği Kadir Gecesi’nin bu zaman diliminde bulunmasının kuvvetle muhtemel olmasıdır. Bu konuda Peygamberimizden gelen rivayetler vardır. Kadir gecesinin Ramazan ayının son on gününde aranması gerektiğini ifade eden bu hadislerden birinde Hz Aişe (Radıyallahu anhâ) validemiz şöyle buyurmuştur:

Rasülullah (Sallahu aleyhi ve selem), Ramazan’ın son on gününde Camiye kapanır, ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:

Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayınız. (Buhârî, Leyletü’l-Kadr 3)

Bir başka hadis-i şerifte Kadir gecesinin hangi gecede olduğunun daha belirgin olarak zikredildiğini görüyoruz: Yine Hz Aişe validemizin rivayet ettiği hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

Kadir gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayınız. (Buhârî, Leyletü’l-Kadr 3)

Kadir gecesinin zamanına dair başka hadislerde var. Bu hadislerin hepsinde Kadir Gecesinin Ramazan’ın son on gününde olduğu ifade edilmiştir. Konu ile ilgili İmam Nevevî hazretlerinin Riyazussalihîn adlı eserindeki Kadir Gecesini İhya Etmek konusuna bakılabilir. Bu hadis kitabı, alanlarında uzman değerli hocalarımız tarafından tercüme ve şerh edilerek 8 cilt olarak yayınlanmıştır. Buradan bütün kardeşlerimize bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Hadislerde de işaret edildiği üzere Kadir gecesinin gizlendiği günlerin içindeyiz.  Bu günlerimizi her gecenin Kadir gecesi olması bilinciyle geçirelim.

Peygamber efendimiz bu günlere daha büyük bir önem atfetmiş ve ibadete yoğunlaşmıştır. Hz Aişe validemiz Peygamberimizin bu günlerde nasıl bir hassasiyet ve gayret içinde olduğunu şöyle anlatıyor:

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Rasülullah (Sallahu aleyhi ve selem)geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, büyük bir ciddiyet ve kararlılık içinde ibadete soyunur, eşleriyle aile hayatını keserdi. Buhâri, Leyletü’l-Kadr 5)

Peygamberimizin ibadete düşkünlüğü bilinmektedir. O’nun bu günlerde daha yoğun bir ibadet ve taat sürecine girmesi, bir taraftan Kadir gecesini yakalama ve değerlendirme çabası olarak; bir taraftan da Ramazan ayı bizlere veda ederken ondan en verimli bir şekilde yararlanma, Ramazan’ın bize kazandıracağı güzelliklerden tam istifade etme mesajını vermektedir.

Mü’min zamanını iyi değerlendiren, fırsatları ganimete dönüştüren, bu konuda eline geçen hiçbir fırsatı kaçırmayan basiretli ve akıllı insandır. İşte Ramazan da bize sunulmuş en güzel fırsatlardan biridir. Ranmazan’ın geride bıraktığımız günlerini belki yeterince değerlendiremedik. İşte Rahmeti Sonsuz rahmet ve merhametinin bir neticesi olarak rızasına erip ebedi mutluluğu kazanabilmemiz için bizlere işte böyle fırsat içinde fırsat sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu bu günlerin değerini iyi bilelim. Belki son bir teşebbüsümüz, ibadetimiz, kulluğumuz, güzelleştirip kemale ulaştırdığımız ahlâkımız, yaptığımız dualarımız kurtuluşumuzu temin edip bizleri Allah’ın rızasına kavuşturabilir. Bu günlerin bizlere kazandırdığı kulluk bilinci, rıza yörüngeli bir hayat anlayışı, kalan ömrümüzü ebedi hayatımızı kazandıracak bir fırsata dönüştürebilir.

Hayır ve bereket duası ile…