KUTLU DOĞUM HADİSLERİ (2)

Bu makale 1181 kere okunmuş.12 Nisan 2016, Salı - 15:56

Bir önceki yazımızda Kutlu Doğum Haftası’na özel hazırlanan hadisleri sizlerle paylaşacağımızı duyurmuş ve o hadislerden bir demet sunmuştuk. Hadislerimizi paylaşmaya devam ediyoruz.

Nerede olursan ol, Allah’dan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla muamelen ve ilişkilerinde de güzel ile hareket et!” Tirmizî, Birr 55

***

Kim din kardeşinin izzet ve onurunu korursa Allah da kıyamet gününde onu cehennem ateşinden korur. (Tirmizi Birr 20)

***

Hadisin metninde kardeşi buyrulurken din kaydı bulunmamaktadır. Müslümanların kardeş olduğu hakikati topluma o kadar yerleşmiş ve bir ahlak haline gelmiştir ki Sevgili Peygamberimiz “kardeşini” derken din kaydını koymamıştır. Bu da Peygamberimizin oluşturduğu ve yetiştirdiği toplumun kardeşlik hukuku ve ahlâkı konusunda sergilediği manzara bakımından anlamlıdır. Hadiste insan izzet ve onuruna vurgu yapılması da yüce dinimizin insana verdiği değer ve onu korumadaki gösterdiği hassasiyet bakımından önemlidir.

***

Din kardeşini güler yüzle karşılaman gibi bir ( basit) davranış bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme. (Müslim, Birr, 144)

Güler yüzlü olmanın, insanlara yumuşak davranmanın beşeri münasebetlerde önemli bir davranış biçimi olduğu bilinen bir husustur. Hadisimiz insan ilişkilerine verdiği değer ve bu ilişkilerin nasıl geliştirilip verimli hale getirileceğini öğretmesi bakımından bize ışık tutmaktadır. Sevgili Peygamberimizin fert ve cemiyet hayatına dair bu muazzam ve muhteşem tespit ve beyanları onun nübüvvetini, fetanet ve zekâvetini gösteren delillerdir.

***

Kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma, ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. (Tirmizi, Birr 58)

Sevgili Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde din kardeşliğini zedeleyecek bazı önemli konulara temas etmiş, biz ümmetini bu konularda uyarmıştır. Yapılan tartışmaların çoğu, tarafları yıpratmaktan, birbirlerine karşı olumsuz bir tavır geliştirmelerine böylece kardeşliğin zedelenmesine sebep olmaktan başka bir netice vermemektedir. İnsanın onur ve kişiliğini hedef alan, onun toplum içinde küçük düşürülmesini netice veren şakalaşmaların da dinin tasvip etmeyeceği bir davranış biçimi olduğu izahtan varestedir. Peygamberimiz hadiste zikredilen vb davranış şekillerine dikkatlerimizi çekerek ümmetinin kardeşliği üzerinde nasıl bir hassasiyet içinde olduğunu göstermektedir.

***

Kişinin Müslüman kardeşini küçük görmesi, (ona hakaret etmesi, ona karşı bir takım küçültücü tavır ve davranışlar sergilemesi) ona kötülük olarak yeter. Bir müslümanın kanı, malı ve onuru diğer Müslüman(lar)a haramdır. (Müslim Birr 32)

Hadiste, uluslar arası örgütlerin, kuruluşların yaptıkları hukuki düzenleme ve ilan ettikleri beyannamelerle önemle üzerinde durdukları üç temel değere dikkat çekilmiştir. Bunlar Yaşama hakkı, mal edinme, malını koruma ve malında tasarrufta bulunma hakkı ve insanî özelliklerini koruyup devam ettirme hakkıdır. Bu hakların ihlal edilmemesi, korunmasına hassasiyet gösterilmesi herkesin görevidir.

***

Müslüman cana yakın kimsedir. İnsanlarla yakınlık kurmayan, kendisiyle de yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. (O hayırsızın tekidir.) (Ahmet ibn Hanbel 2/40)

İnsan sosyal bir varlıktır. Hemcinsleriyle beraber yaşamak durumundadır. Bu beraberliğin getirdiği bir takım sorumlulukların olması da pek tabiidir. Peygamberimiz yine bu kuşatıcı beyanları ile sosyal ilişkilerin seyrini belirleyecek, beşeri ilişkilerin düzenli ve verimli bir şekilde oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak çok önemli bir davranış biçimi önermektedir. Bu da insanlarla iyi geçinmek, yakınlık kurmaktır. Bu aynı zamanda hayırlı insan olmanın da bir ölçüsüdür. Peygamberimiz bu ve benzeri hadisleri ile iyi insan olma, ahlâklı insan olma, hayırlı insan olmada toplumsal davranışların belirleyici olduğunu ortaya koymuştur.

 

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

9 + 5 = ?

 
haber yazılımı: buki