HZ. MEVLÂNA (Rahmetullahi aleyh)

Bu makale 1030 kere okunmuş.11 Aralık 2014, Perşembe - 13:57

 

Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol.

 Hataları örtmede gece gibi ol.

Tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründügün gibi ol.

HZ. MEVLÂNA (Rahmetullahi aleyh)

Büyük Türk mutasavvıfı Mevlevî Tarikatının kurucusu Mevlâna Celâleddin-i Rumî her yıl vefatının yıldönümü münasebetiyle ulusal ve uluslararası camiada çeşitli etkinliklerle anılmakta, düşünce ve görüşleri müzakere edilip paylaşılmaktadır. Bu vesile ile Hz Mevlanâ’nın vefat yıldönümü münasebetiyle bu günkü yazımızda Hz Mevlan’dan pasajlar sunacağım.

Mevlâna medresede iyi bir âlim, camide etkili bir vâiz, evde iyi bir eş ve örnek bir baba, altmış bin beytin üzerindeki manzum eserleriyle büyük bir şâir, mutasavvıf, mânâ eri ve gönüller sultânıdır.  Bütün eserlerinde insanlara fazilet ve meziyet yollarını öğreten, güzel huyları methedip, kötülükleri yeren Mevlâna, bütün bu öğütleri öncelikle kendi yaşayışında tatbik etmiş, Hz. Peygamber'in ahlâkı onun için örnek olmuş, düşünce ve davranışları bu çizgide şekillenmiştir. Kendisinin Kur'an ve Sünnetten ilham aldığını bir dörtlüğünde şöyle ifâde eder:  

"Canım bedenimde oldukça Kur'an'ın kuluyum,  Muhammed Mustafa’ın yolunun toprağıyım.  Birisi, sözlerimden bundan başka bir söz naklederse, Ondan da şikâyetçiyim ben, bu sözden de şikâyetçiyim."

Mevlâna'nın en belirgin özelliklerinden biri de engin hoşgörüsüdür. Mesnevî'de başkalarının ayıbını yüzüne vurmamak gerektiğini nasihat ve hikâyelerle defalarca dile getirir. Hiç kimsenin hatası dolayısıyla incitilmesini istemez. O, şu tavsiyede bulunur: 

"Eğer dostlarınızın kötülüklerini size anlatırlarsa, sizin onları yetmiş kere hayırla ve iyi niyetle te'vil(yorumlama) etmeniz gerekir. Onu açıklamaktan tamamıyla âciz kaldığınız zaman, "bunun sırrını o bilir" deyiniz ve konuyu kapatınız ki, dünyada dostsuz kalmayasınız. Çünkü ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır." 

Mevlâna'nın insan sevgisi ve hoşgörüsünü dile getiren olayların hepsinde ortak bir yönünün vurgulandığını görüyoruz ki o da Mevlana’nın gurur ve kibirden uzak, son derece alçak gönüllü oluşudur.

Mesnevî'de gurur ve kibrin kötülüğünü anlatırken çarpıcı bir örnek verir:

"Şeytan, kibri yüzünden ebediyyen lânetlenmiştir. Cennetten hatası sebebiyle çıkarılan Hz. Adem ise, tevâzû ile tevbe etmiş, tekrar Hakk'ın lütfuna nail olmuştur."

Mevlâna dünya hayatına ve dünya malına fazla değer vermezdi. Kendisine gelen hediyelerin muhtaçlara dağıtılmasını isterdi. Maddî yönden sıkıntısı olanlara yardım elini uzatırken, bunu karşısındakini incitmeden, başkalarına sezdirmeden son derece zarif bir tavırla yerine getirirdi.

Müritlerinden Osman Gûyende yeni evlenmişti. Para sıkıntısı çekiyordu. Durumu hisseden Mevlâna, bir gün ona: "Ey Osman! Bundan önce güzel bir âdetin vardı. Sık sık elimizi sıkardın. Uzun zamandır bu âdeti terkettin, sebebi nedir?" deyince, Osman Gûyende O'nun elini öpmek ister. Mevlâna da gizlice eline para sıkıştırır ve "Bu âdetini daima koru" der. Osman, bu parayla ihtiyaçlarını giderir.

Mevlâna hayatı boyunca, daima düzeltici, onarıcı, ihya edici bir rol oynamıştır. O, bir gönül eğitimcisi olarak, insanlara sevgiyi,  gerçek aşkı, Hak ve hakikat yolunda örnek insan olmayı, güzel ahlâk, dürüstlük, ferdiyetten sıyrılmak, benlikten arınmak gibi değerleri yaşamış ve yaşatmaya çalışmıştır.

Vefatının 741. yıldönümünde Hz Mevlana’yı rahmet ve minnetle anıyor; O’nun Kur’an ve Sünnetten alarak bütün insanlığın dikkatlerine sunmayı başardığı mesaj ve öğretilerinin günümüze de yansımasını, kan ve gözyaşı gölüne çevrilen dünyamızın ilahi ve nebevi öğreti ile yeniden düzene kavuşmasını, akan kan ve gözyaşlarının dinmesini Kudret-i Sonsuzdan niyaz ediyoruz.

*Yazının hazırlanmasında Diyanet Aylık Dergisi’nin Aralık 1999 sayısından istifade edilmiştir.

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

1 + 10 = ?

 
haber yazılımı: buki