HAYAT REHBERİMİZ KUR’AN (2)

Bu makale 1376 kere okunmuş.22 Haziran 2016, Çarşamba - 14:23

Kur'ân, bir hidayet kaynağıdır. Kim hangi sahada doğruyu bulmak istiyorsa, mutlaka Kur'ân'a müracaat etmeli ve gideceği yola onun rehberliğinde gitmelidir. Bu da devamlı surette Kur'ân'la bütünleşmeyi, Kur’an üzerinde düşünmeyi, Kur’an’ı anlayarak okumayı ve dinlemeyi gerektirmektedir.

Kur’an şifa kaynağıdır. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:

Biz Kur'an'dan, öyle şeyler indiriyoruz ki onlar mü'minler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararını artırır. İsra 17/82)

Kur’an hem ruhani marazlar, hem cismani hastalıklar için şifadır. Ruhanî hastalıklara şifa olması ortadadır. Çünkü bu tür hastalıklar iki kısımdır. 1)Batıl itikatlar 2) Fena huylar Batıl itikatların en fasidi ilahiyatta, nübüvvette, ahret, kaza kader meselelerinde ortaya çıkan bozukluktur. Kur’an işte bu meselelerde ve o bozuk mezhepleri iptalde en doğru delilleri bulundurmaktadır. Fena huylara gelince Kur’an bütün bunların tafsillerini, bozuk ve yanlış olan şeylerin tariflerini vermekle beraber bizleri kâmil ve üstün ahlaka da sevk ve irşat etmektedir.(Hasan Basri Çantay Kur’an-ı Hakîm ve Meal-i Kerîm)

Meziyetlerini ve güzelliklerini saymakla bitiremeyeceğimiz, bizler için dünya ve ahiret mutluluğunun kaynağı olan Kur’an karşısında sorumluluklarımızın yeterince farkında mıyız?

Kur’an karşısındaki sorumluluğumuz öncelikle onun, bütün hayatımızı kuşatan ilahî bir rehber olduğunu kavramaktır. Hayat anlayışımızı, dünya görüşümüzü Kur’an’la oluşturmaktır. Kur’an’ın “kime hikmet verilmişse ona birçok hayır verilmiştir” (Bakara 2/269) ilahî mesajına kulak verip hayatı hikmet ve marifetle örgülemektir.

Allahü Tealâ, “Ey mü’minler! Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz o konuyu Allah’a ve Rasülüne götürün. Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız böyle yapın.” (Nisa 4/59) İlahi fermanıyla sorumluluğumuzun muhteva ve keyfiyetini açıklıyor. Evet, Kur’an karşısındaki sorumluluğumuz her işimizi Allah ve Rasülü’nün onayından geçirmektir.

"Bir hususta anlaşmazlığa düşmek" Allah ile mümin kullan arasında olamayacağına, Resûlullah ile ümmeti arasında da düşünülemeyeceğine göre, geriye yönetici, yönetilen, bilen, soran... şeklinde ümmet kalıyor .Anlaşmazlık ümmet arasında çıktı­ğında mesele Allah'a ve Rasule götürülecektir. Yönetilenlerle yöneticiler (ülü'1-emr) arasındaki ihtilâfta, yöneticiler de taraf olduğu için tek merci Allah ve Resulü'dür; yani dinin ana kaynaklan ışığında çözüm üretecek kurumlardır. Meselenin "Allah'a ve Rasülüne götürülmesi" Kur'an'a ve sünnete başvurmak, çözümü buralarda aramak demektir.

Ayeti kerimede söz konusu edilen anlaşmazlığın ne olduğu hakkında bir belirlemede bulunulmamış, bir sınırlamaya gidilmemiştir. Bunun anlamı ve sonucu şudur: Müminler, ihtilafa ve anlaşmazlığa düştükleri her meseleyi Allah’a ve Rasülüne götürecekler, çözümü, “meseleyi Allah’a ve Rasülüne götürmenin” pratik yansıması olan Kur’an ve Sünnette arayacaklardır.

Kur’an’ın bu kuşatıcı ve anahtar mesajı bu gün Müslümanların içerisinde bulundukları, ihtilafların, tartışmaların, kavgaların da çözüm yolunu gösteriyor; birlik ve beraberliğin ortak zeminini sunuyor.

İnsanlık ne zaman Kur’an’a yönelmiş ve onu rehber edinmişse en ileri medeniyete sahip olmuştur. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (a.s.) bir hadis-i şeriflerinde: “Şüphesiz ki Allah Kur’an’la amel edenleri yükseltir ona uymayanları düşürür ve geri bırakır.” (Müslim Müsafirûn 269) “Öyle ise Kur’an’a sımsıkı sarılınız; onu önder ve rehber edininiz. Çünkü Kuran âlemlerin Rabbi Allahın mübarek bir kelamıdır” (Fethu’l-Kebir c.2,s.237) buyururken, Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” (Buharî Fedailü’l-Kur’an 21) hadisleri ile de Kur’an’a karşı en önemli görevlerimizden biri olan onu öğrenme ve öğretme sorumluluğuna dikkat çekmiştir. Kur’an’ı öğrenip okumaktan maksat ise onu anlamak,  emir ve hükümleri ile amel etmek ve gösterdiği yoldan yürümektir. Bütün benliğimizle o yüce Kitab’a yönelmeli, eşsiz güzelliklerini kavramalı ve ilkelerini hem kafamıza hem de gönlümüze nakşetmeliyiz.

 

 

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

5 + 5 = ?

 
haber yazılımı: buki