~~CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, kamuoyunda tartışma konusu olan elektrik faturalarına yansıtılan TRT Payı ve Sayaç Okuma bedellerinin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iki ayrı Kanun Teklifi verdi.

Tahsin Tarhan, "Elektriğe son 3 ayda yüzde 27 oranında zam yapıldı. Ekonomik krizin faturası vergilendirme yöntemiyle vatandaşın sırtına yüklenmek istiyor. Bir Önceki ayla aynı Kilowat saat elektrik harcamış bir ailenin faturasını iki katına çıkmış durumda. Her faturada sayaç okuma bedeli adı altında vatandaştan alınan paraların hiç bir hukuki ve vicdani yok. Sayaç Okuma bedelinin verdiğimiz Kanun Teklifinin kabul edilerek derhal kaldırılması gerekiyor"diye konuştu.

ZORLA TRT PAYI ALMAK, KUL HAKKI YEMEKTİR
Tahsin Tarhan" TRT kurumu başından sonuna tartışılması, teşkilat yapılanmasında, kanuni düzenlemesine kadar gözden geçirilmesi gereken bir yapıdadır. Özerk ve tarafsız olması gereken TRT bugün maalesef tamamen bir kişiye bağımlı ve yanlı yayın yapar hale getirilmiştir. Teknoloji ürünlerinden, elektrik faturasına kadar neredeyse her alanda TRT'ye pay ayrılması asla kabul edilebilir değildir. Yanlı ve Taraflı yayın politikası izleyen TRT'ye elektrik faturaları üzerinden pay ayrılması Anayasamızın sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Ekonomik şartlar altında her gün biraz daha ezilen vatandaşlarımızın derhal bu zulümden kurtulması gerekmektedir"dedi.