İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ(*)

İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ(*)
10 Mart 2016, Perşembe - 10:16

 “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimidir ancak.”

  İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 95. yılını idrak ediyoruz. Biz de bu vesile ile bu haftaki yazımızı bu konuya ayırdık.

İstiklal Marşı millî şairimiz Mehmet Akif ERSOY tarafından “Kahraman Ordumuza” ithafıyla yazılmış ve 1. Büyük Millet Meclisi tarafından 1921'de millî marş olarak kabul edilmiştir.

1. Büyük Millet Meclisi'nin ilk günlerinde kurulan irşat heyetlerinin gezileri sırasında edindik­leri izlenimler doğrultusunda bir istiklâl marşına olan ihtiyacı belirtmeleri, meseleyi ilk defa resmî ola­rak gündeme getirmiştir. İsmet İnönü’nün meseleyi İcra Vekilleri Heyetinde (Bakanlar Kurulu) ortaya koymasından sonra konu Maarif Vekaletine (Milli Eğitim Bakanlığı) havale edilmiş, Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Rıza Nur'un imzasını taşıyan 18 Eylül 1920 ta­rihli bir tamimle (genelge) ile millî marşın şartları va­liliklere duyurulmuştur.

Başvuru süresinin sonunda gönderilen şiirlerin sayısı 724'de ulaşmıştır. Ancak bunların arasında millî marş olmaya lâyık bir şiir bulunamadığından o tarihte Maa­rif vekili(Milli Eğitim Bakanı) olan Hamdullah Suphi Tannöver, Balıkesir milletvekili Hasan Basri Çantay’a böyle bir şiiri Mehmed Akif'ten beklediğini söyleyerek onun yazması için aracı olmasını ister. Hasan Basri Çantay’ın, Mehmet Âkif'in marş için hükümetçe ko­nan 500 lira mükâfatı kabul etmediğin­den yarışmaya katılmadığını belirtmesi üzerine Hamdullah Suphi bu şartın Akif Bey için kaldırılabileceğini ifade eder. Bu­nun üzerine Mehmet Akif bir süreden beri üzerinde çalışmakta olduğu eserini tamamlar ve Maarif Vekâleti'ne gönde­rir. Bu arada İstiklâl Marşı, "Kahraman Ordumuza" ithafıyla ilk defa Sebîiürreşâd dergisinde dört gün sonra da Kastamonu'da çıkmakta olan Açıksöz gazetesinde ya­yımlanır.

İstiklâl Marşı, Maarif Vekâleti'nden gönderilen bir tezkire ile Büyük Millet Meclisi'nin 26 Şubat 1921 tarihli oturu­munda gündeme alınır. Meclisin Musta­fa Kemal Paşa'nın başkanlığında yapılan 1 Mart 1921 tarihli oturumunda Hasan Basri Bey'in takriri üzerine söz alan Ham­dullah Suphi, yarışmaya katılan şiirlerden yedisinin bakanlıkça istenen şartlara uy­gun görüldüğünü, ancak kendisinin Meh­met Akif'in şiirini beğendiğini söyleyerek tamamını okumuş ve her kıtanın arka­sından sürekli alkışlanmıştır.  Meclisin konuyla ilgili üçüncü ve son oturumu 12 Mart 1921’de yapılmış, meclise sunulan altı önerge arasından Hasan Basri'nin "Mehmed Akif Bey'in şiirinin tercihan kabulü" teklifi oylanarak büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Artık resmî hale gelen marş Hamdullah Suphi tarafından bir de­fa daha okunmuş ve bütün milletvekillerince ayakta alkışlanmıştır. Hasan Basri Çantay, Mustafa Kemal Paşa'nın marş okunur­ken sıraların önünde ayakta dinlediğini ve sürekli alkışladığını kaydeder. Mehmet Akif 500 lira mükâ­fatı, fakir müslüman kadın ve çocukları­na iş öğreterek sefaletlerine son vermek amacıyla kurulan Dârü’l-Mesâi'ye hediye etmiştir.

Bu vesile ile millî şairimiz Mehmet Akif merhumu, vatanı kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şâd olsun…

(*) Kaynak: Diyanet İslam Ansiklopedisi

Hazırlayan:

Mehmet KARATEPE

İlçe Vaizi

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

2 + 4 = ?

 
haber yazılımı: buki