Türkiye’de belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekildi. Kocaeli'de kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 235 litre olarak hesaplandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre bin 399 belediyenin bin 397'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,2 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 39,9'u barajlardan, yüzde 28,1'i kuyulardan, yüzde 18,4'ü kaynaklardan, yüzde 9 'u akarsulardan ve yüzde 4,6'sı göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

 

6,2 MİLYAR METREKÜP

Kaynaklardan çekilen toplam 6,2 milyar metreküp suyun 3,6 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 92,1'ine konvansiyonel, yüzde 7,8'ine gelişmiş, yüzde 0,1'ine ise fiziksel arıtma uygulandı. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 98,6 ve içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise yüzde 60,1 olarak hesaplandı.

 

KOCAELİ'DE 235 LİTRE

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre;  Türkiye’de belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 224 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 189 litre, Ankara için 239 litre ve İzmir için 208 litre olduğu tespit edildi. Kocaeli'de belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 235 litre olarak hesaplandı.