Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019 sonuçlarına göre GTÜ öğrencilerini üst düzeyde (A+) memnun eden üniversiteler içinde sıralandı.


Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı/University Assesments & Research Laboratory (ÜniAr)
tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] 2019 sonuçları açıklandı. 123
devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 binin üzerinde öğrenciden veri
toplanarak yapılan araştırmada Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), üniversitelerin genel memnuniyet
sıralamasında ilk onda yer alırken, devlet üniversiteleri sıralamasında 5. oldu. Sıralamada çoğunluğu
vakıf, 14 üniversite en yüksek puan olan ‘A+’ aldı. Temel amacı, Türkiye’deki üniversitelerden
öğrencilerin tatmin olma düzeylerini belirlemek olan araştırmada üniversiteler; ‘öğrenim deneyiminin
tatminkârlığı’, ‘yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’, ‘akademik destek ve ilgi’, ‘kurumun yönetim ve
işleyişinden memnuniyet’, ‘öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği’ ve ‘kişisel gelişim ve kariyer
desteği’ olmak üzere farklı alanlarda ele alındı. Öğrencilerini üst düzeyde memnun eden GTÜ Rektörü
Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise TÜMA 2019' da “2019 Yılı ÜniAr Üstün Performans Bronz
Ödüle” layık görülen rektörler arasında yer aldı.