Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının tekrar artışa geçmesinin ardından alınan yeni kararları açıkladı

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar:
 
"1-  Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;
Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına,
Hastaların tedavi ve izolasyon süreçlerinin ev, yurt vb. tesislerde uygulanabilmesine,
Covid-19 ile mücadele edilen sağlık birimlerinde ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına,

 

2-    İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakamlıklar koordinasyonunda kolluk birimlerince birebir takip edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine,  

 

3-    Daha önce il merkezimizde uygulaması başlamış olan “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları”nın tüm ilçelerde oluşturulmasına, ilde İl Sağlık Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında Valiliğimiz tarafından yayımlanacak olan yönerge kapsamında çalışmalarını yürütmesine, bu kurullar tarafından hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayılarındaki değişimin birebir takip edilerek her gün saat 16.00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinerek alınması gerekli önlemlerin belirlenmesine, 

 

4-    İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden kritik ilçelerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına, 

 

5-    Hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişilerin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulmuş olan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri, muhtar, öğretmen ve imamlarca destek verilmesine, bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

6-    Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları

yönünde bilgilendirilmelerine,

 

7-    Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

 

8-    Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak, denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına,

 

9-    Covid­19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

 

10-    Taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda, toplu taziye uygulaması yapılmamasına,

 

11-    Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;
 
Su ve içecek dışında yemek ya da herhangi bir ikram verilmemesine,
Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,
Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, konu ile ilgili ilimizde daha önce alınmış olan 2020/75 ve 2020/89 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımızın sorumlu kurum görevlileri marifetiyle ilgililere tebliğ edilmesine, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,

12-     İlimiz genelinde maske takılması zorunluluğunun yanı sıra, vatandaşlarımızın daha nitelikli hizmet alabilmesini ve risksiz bir ortamda yolculuk yapabilmelerini sağlamak adına toplu taşıma araçları ve  ticari taksilerde gerekli denetimlerin yapılmasına,

 

13-    Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde Sağlık Bakanlığınca yayımlanan güncel “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ve ilgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımıza aykırı hareket eden kişiler, işletmeler ile toplu taşıma ve ticari taksi işletenlere, birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri/işletme/araçların vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 (bir) gün, dördüncü ihlalde 3 (üç) gün süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına, 

 

14-    Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim ve bilgilendirmelerin yapılmasına, denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici, caydırıcı bir anlayış ve nezaketle yapılmasına,

 

15-    Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile birlikte bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemelere titizlikle uyulmasını sağlayarak toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak adına ilimiz genelinde bugüne kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi için Sayın Valimizin görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında Valiliğimizce yayımlanacak olan yönerge doğrultusunda “İl Salgın Denetim Merkezi” kurulmasına, 
 
        Yukarıda belirtilen kararlara uyulmadığının tespiti halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, oy birliği ile karar verildi."