Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı,tarafından 4 farklı işletme ihaleye çıkarılacak. İşletmeler, 2 ve 9 Ekim Salı günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda açık teklif usulü ile belirtilen süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacak.

 

İhaleye çıkacak işletmeler;

 

Gölcük Topçular Mah. 604 Ada/ 3prs. İş Merk. F2 Blok 1. Kat 12 adet işyeri, 1 yıllık süreyle 2 bin 100 TL aylık muhammen kira bedeliyle 2 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da ihaleye çıkacak.

Kandıra Otobüs Terminali /05-06 Nolu İşyeri Yazıhane, 3 yıl süreyle 750 TL aylık muhammen kira bedeliyle 2 Ekim Çarşamba günü saat 10.33'te kiraya verilecek.


İzmit Doğukışla Gençlik Parkı No:36 /Bay-Bayan WC, 3 yıl süreyle 540 TL aylık muhammen kira bedeliyle 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.30'da  kiraya verecek.

 

Kandıra Otobüs Terminali/ 12 Nolu Bay-Bayan WC, 3 yıl süreyle 50 lira aylık muhammen kira bedeliyle 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.33'te kiraya verilecek.

 

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

 

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

 

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.